MONTERING PÅ EIN TO TRE

 

PLATAR

Skru aluminiumslista som følgjer med mot den veggen du skal montere plata på. På baksida av plata er det 2 mindre aluminiumslister som passar perfekt mot lista på veggen. Hekt plata på plass!

 

PINNAR

Pinnane monteres fast i plata ved å sette dei inn i hola og vri mot høgre til pinnen står fast.

Pinnar med metallbolt passar til hyller, dei skal vries på plass slik at bolten står rett opp og treff hola på undersida av hylla. Da er hylla fiksert fast mot pinnen og ein sikrar seg mot at hylla kan skyves av pinnen. Det er 2 pinnar med metallbolt for kvar hylle.

 

BOKSAR

Boksane er laga for å passe inn mellom pinnane. Dei ulike boksane kjem med tilhørande pinner du treng for å sette boksen fast. Vær merksam på at pinnane er av heiltre og ingen av dei er derfor heilt like. Dette betyr at det kan være mindre variasjoner på pinnane og nokon sit bedre fast enn andre.

 

VARIANTAR

Vi har 3 ulike variantar på platar, hyllar og boksar

Fargelaus mattlakkert eikefinèr

Svart mattlakkert eikefinèr

Kvit høgtrykkslaminat

Vi har 3 ulike variantar av pinnar

Fargelaus mattlakkert eik

Svart mattlakkert eik

Kvit lakkert bø

 

ANBEFALT BRUK

Anbefalt vekt som ikkje bør overskridast

– boks mellom, boks mellom med hol, boks liten, alle hyller / maks 8 kg

– boks stor. Boks stor med hol, boks med skyvedører / maks 8 kg

– pinne / kvar pinne tåler opp mot 4 k

Vi har brukt varige materialar av god kvalitet til våre produkt.

Ved normal bruk og vedlikehald er forventa levetid ubegrensa.

Platar, boksar og hyller er produserte i bjørk kryssfiner. Kryssfiner er trevirke og eit levande materiale. Derfor vil kvart produkt være unikt. Bilete eller prøvar vil ikkje vise alle variasjonane i forhald til farge, struktur, kvist, skjolder mm.

Pinnar er deide av eik heiltre og bøk heiltre.

Heiltre er eit naturleg materiale og forskjellar mellom pinnar vil forekomme.

Treverk er naturlege materialar som kan påvirkast av ytre forhald.

Dette kan være temperatur, lys og fuktighet.

Vi anbefalar difor at du følgjer denne vedlikehaldsanvisningen:

REINHALD

Tørk med fuktig klut ( ikkje rennande vatn )

Bruk så ein tørr, luktfri klut og tørk av fuktigheten. Overflata er ikkje vannbestandig og kan bli skada av rennande vatn. Vær merksam på at kantar er meir utsette enn flatar. Bruk aldri vaskemidlar med slipemiddel, stiv børste og stålull da dette lagar ripar. Unngå midlar som er limoppløselige, bensinhaldige og sitrussprayer da dette skadar platane.

OPPUSSING / OMMALING

Lakkerte produkt slipes lett med slipepair i korning 180-200.

Lakkeres med 2 strøk klarlakk for innvendig bruk i ønska glans.

 

MONTERING

Platane monteres direkte på vegg ved bruk av vedlagte aluminiumslister. Det vil forekomme ujavnheter ved montering dersom underlaget er ujavnt. Vi anfebaler difor montering på slett vegg for finast resultat!

Bruk festebeslag / skruar som er tilpassa det underlaget du skal feste platene på.

SAMANSETJING AV BOKSAR

Boks liten art. 371008

Boks mellom art. 371009

Boks mellom med hol art. 371011

Boks stor art. 371010

Boks stor med hol art.371012

FRAMGANGSMÅTE

Botn og topp på boksen er delane med spor i seg.

Skru fast mottakarane i hola som er forborra på botn og toppdel. ( vedlagt )

Sett så bakveggen ned i sporet på botnplata. Plasser denne midtstilt i sporet!

Bakveggen er delen som er avlang og litt tynnere enn dei andre delane.

Sett dei to sidene på boksen ned på mottakarane som du har montert. Plasser toppdelen oppå sidene og bakveggen. Lås deretter sidene fast ved å setje inn dei runde låsekryssa

Fest til slutt klistremerka over hola for å skjule dei.