Stove

//

Byggje kan monteres i ulike høgder.

Lavere plassert fungerer løsningen som ein skjenk

Ved bruk av boksene med skyvedører, skaper du eit rolegare uttrykk

På toppen av desse blir det ei hylle

//