Gang

//

Korleis oppbevare alt utstyret i gangen

på ein estetisk fin måte, samtidig som det skal være praktisk?

Byggje har alle mogelegheitene, her er det berre å byggje!

//